Украинский язык. Авдеева М.Т. - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

21
Однина Множина
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
батьків
батьков-ого
батьков-ому
як Н. або Р.
батьков-им
(на) батьков-
ому,
(на)батьков-
ім
батьков-а
батьков-ої
батьков-ій
батьков-у
батьков-ою
(на) батьков-
ій
батьков-е
батьков-ого
батьков-ому
батьков-е
батьков-им
(на) батьков-
ому,
(на) батьков-ім
батьков-і
батьков-их
батьков-им
як Н. або Р.
батьков-ими
(на) батьков-
их
ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
1. Числівники один, одна, одно (одне).
Однина Множина
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
один, одно (одне)
одного
одному
як Н. або Р.,
одно (одне)
одним
(на) одному і
(на) однім
одна
однієї (одної)
одній
одну
однією (одною)
(на) одній
одні
одних
одним
як Н. або Р.
одними
(на) одних
2. Числівники два, три, чотири.
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
два, дві
двох
двом
як Н. або Р.
двома
(на) двох
три
трьох
трьом
як Н. або Р.
трьома
(на) трьох
чотири
чотирьох
чотирьом
як Н. або Р.
чотирьма
(на) чотирьох
3. Числівники від пяти до тридцяти, а також від пятдесяти до
вісімдесяти та кільканадцять, кількадесят.
Н.
Р.
Д.
З.
О.
М.
пять
пяти і пятьох
пяти і пятьом
пять і пятьох
пятьма і пятьома
(на) пяти
і пятьох
сім
семи і сімох
семи і сімом
сім і сімох
сьома і сімома
(на) семи і сімох
одинадцять
одинадцяти і
одинадцятьох
одинадцяти і
одинадцятьом
одинадцять і
одинадцятьох
одинадцятьма і
одинадцятьома
(на) одинадцяти і
одинадцятьох
                    21
     Однина               Множина
 Н.   батьків      батьков-а    батьков-е     батьков-і
 Р.   батьков-ого    батьков-ої   батьков-ого    батьков-их
 Д.   батьков-ому    батьков-ій   батьков-ому    батьков-им
 З.   як Н. або Р.    батьков-у    батьков-е     як Н. або Р.
 О.   батьков-им     батьков-ою   батьков-им    батьков-ими
 М.   (на) батьков-   (на) батьков-  (на) батьков-   (на) батьков-
     ому,        ій       ому,       их
     (на)батьков-           (на) батьков-ім
     ім

         ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
  1. Числівники один, одна, одно (одне).
           Однина           Множина
 Н. один, одно (одне)   одна      одні
 Р. одного        однієї (одної) одних
 Д. одному        одній      одним
 З. як Н. або Р.,     одну      як Н. або Р.
   одно (одне)
 О. одним         однією (одною) одними
 М. (на) одному і     (на) одній    (на) одних
   (на) однім

   2. Числівники два, три, чотири.
 Н. два, дві        три        чотири
 Р. двох          трьох       чотирьох
 Д. двом          трьом       чотирьом
 З. як Н. або Р.      як Н. або Р.    як Н. або Р.
 О. двома         трьома       чотирьма
 М. (на) двох       (на) трьох     (на) чотирьох
   3. Числівники від п’яти до тридцяти, а також від пятдесяти до
вісімдесяти та кільканадцять, кількадесят.

  Н. п’ять           сім          одинадцять
  Р. п’яти і п’ятьох      семи і сімох      одинадцяти і
                            одинадцятьох
  Д. п’яти і п’ятьом      семи і сімом      одинадцяти і
                            одинадцятьом
  З.  п’ять і п’ятьох    сім і сімох      одинадцять і
                            одинадцятьох
  О. п’ятьма і п’ятьома сьома і сімома        одинадцятьма і
                            одинадцятьома
  М. (на) п’яти і п’ятьох (на) семи і сімох      (на) одинадцяти і
                            одинадцятьох