Старославянский язык. Давыдова Е.В. - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

20
Парадигма склонения на *ŏ, jŏ
ед.ч.
И. родъ влъкъ конь
Р. рода влъка кон"
Д. родоу влъкоу коню
В. родъ влъкъ конь
Т. родомь влъкомь кон~мь
М. родh влъцh кони
Зв. роде влъче коню
лhто мор~
лhта мор"
лhтоу морю
лhто море
лhтомь мор~мь
лhтh мори
лhто море
мн. ч.
И. роди влъци кони
Р. родъ влъкъ конь
Д. родомъ влъкомъ кон~мъ
В. род| влъкы кон>
Т. род| влъкы кони
М. родhхъ влъцhхъ конихъ
лhта мор"
лhтъ морь
лhтомъ моремъ
лhта мор"
лhты мори
лhтhхъ морихъ
дв. ч.
И. В.
Зв. рода влъка кон"
Р. родоу влъкоу коню
Д. родома влъкома кон~ма
лhтh мори
лhтоу морю
лhтома морема
                   20


Парадигма склонения на *ŏ, jŏ

ед.ч.

И.    родъ   влъкъ   конь      лhто   мор~
Р.    рода  влъка   кон"      лhта   мор"
Д.    родоу  влъкоу   коню      лhтоу   морю
В.    родъ   влъкъ   конь      лhто   море
Т.    родомь  влъкомь   кон~мь     лhтомь  мор~мь
М.    родh   влъцh   кони      лhтh   мори
Зв.   роде   влъче    коню     лhто   море
мн. ч.

И.    роди   влъци    кони     лhта   мор"
Р.    родъ   влъкъ    конь     лhтъ   морь
Д.    родомъ  влъкомъ   кон~мъ    лhтомъ  моремъ
В.    род|   влъкы    кон>     лhта   мор"
Т.    род|   влъкы    кони     лhты   мори
М.    родhхъ  влъцhхъ конихъ      лhтhхъ  морихъдв. ч.

И. В.
Зв.  рода     влъка      кон"   лhтh    мори
Р.    родоу   влъкоу     коню   лhтоу   морю
Д.    родома   влъкома     кон~ма  лhтома  морема