Украинский язык. Авдеева М.Т. - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

24
Господа! Панóве!
Товарищи! Товариші!
Многоуважаемый Вéльмишанóвний....
Глубокоуважаемый Вúсокоповáжний
Люди добрые! Люди дóобрі (товарúство)!
Дядя (тетя)! Дядю (тьóтю)!
Молодой человек! Юнáче(молóдче)!
Ребята! Дíти!
Мальчики и девочки! Хлóпці і дівчáта (хлóпчики і
дівчáтка)!
Хозяин (хозяйка)! Госпóдарю (господúне)
Приветствие и пожелание
Вітáння та побажáння
Здравствуйте (добрый день)!
Доброе утро!
Добрый вечер!
Доброй (спокойной) ночи!
Привет!
Приветствую!
С приездом вас!
Поздравляю вас!
С праздником вас!
Поздравляю с днем рождения!
С Новым годом!
С Рождеством Христовым!
Желаю вам
здоровья (счастья,
успехов)!
На здоровье!
Добрúдень (дóброго дня,
здрáстуйте, здорóві бýдьте)!
Дóброго рáнку!
Дóброго вéчора (добрúвечір)!
Добрáніч (на добрáніч)!
Привíт!
Вітáю!
З приїздом вас!
Вітáю (поздоровляю) вас!
Зі святом вас!
Вітáю з днем нарó
дження!
З Новúм рóком!
З Різдвóм Христóвим!
Бажáю (зúчу) вам здоровя
(щáстя, ýспіхів)!
На здорóвя!
Діалог
Добридень, Тарасе!
Привіт, Оленко! Дуже радий тебе бачити!
Я теж рада нашій зустрічі. Яка приємна несподіванка! У тебе все
гаразд?
Так. А
як ти поживаєш? Як справи (як ся маєш)?
Непогано (дуже добре, так собі, не зовсім добре),дякую.
Як твої? Як себе почуває твоя мама?
Дякую, зараз їй краще. Як твоя родина?
Помаленьку.
Що нового в тебе?
Нічого особливого. А в тебе?
Усе по-старому.
                24
  Господа!             Панóве!
  Товарищи!            Товариші!
  Многоуважаемый          Вéльмишанóвний....
  Глубокоуважаемый         Вúсокоповáжний
  Люди добрые!           Люди дóобрі (товарúство)!
  Дядя (тетя)!           Дядю (тьóтю)!
  Молодой человек!         Юнáче(молóдче)!
  Ребята!             Дíти!
  Мальчики и девочки!         Хлóпці і дівчáта (хлóпчики і
дівчáтка)!
  Хозяин (хозяйка)!        Госпóдарю (господúне)

 Приветствие и пожелание       Вітáння та побажáння

 Здравствуйте (добрый день)!     Добрúдень (дóброго дня,
                   здрáстуйте, здорóві бýдьте)!
 Доброе утро!            Дóброго рáнку!
 Добрый вечер!            Дóброго вéчора (добрúвечір)!
 Доброй (спокойной) ночи!      Добрáніч (на добрáніч)!
 Привет!               Привíт!
 Приветствую!            Вітáю!
 С приездом вас!           З приїздом вас!
 Поздравляю вас!           Вітáю (поздоровляю) вас!
 С праздником вас!          Зі святом вас!
 Поздравляю с днем рождения!     Вітáю з днем нарóдження!
 С Новым годом!           З Новúм рóком!
 С Рождеством Христовым!       З Різдвóм Христóвим!
 Желаю вам здоровья (счастья,    Бажáю (зúчу) вам здоров’я
 успехов)!              (щáстя, ýспіхів)!
 На здоровье!            На здорóв’я!

  Діалог
 – Добридень, Тарасе!
– Привіт, Оленко! Дуже радий тебе бачити!
– Я теж рада нашій зустрічі. Яка приємна несподіванка! У тебе все
  гаразд?
– Так. А як ти поживаєш? Як справи (як ся маєш)?
– Непогано (дуже добре, так собі, не зовсім добре),дякую.
– Як твої? Як себе почуває твоя мама?
– Дякую, зараз їй краще. Як твоя родина?
– Помаленьку.
– Що нового в тебе?
– Нічого особливого. А в тебе?
– Усе по-старому.