Украинский язык. Авдеева М.Т. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

32
Мова
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й
ненастанно
Політь бурян. Чистіша від
сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить
вам,
Хоч і живе своїм живим
життям.
Прислухайтесь, як океан співає
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж
народ, учителів;
У нього кожне словоце перлина,
Це праця, це натхнення, це
людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне
провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й
Даля.
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
Максим Рильский
Діалектне розмаїття української мови
Від Сяну й Бугу на заході до Сіверського Дінця на сході, від
Припяті на півночі до Чорного й Азовського морів на півдні живе
український народ. Кожен, хто коли-небудь хоч ненадовго виїжджав
із рідного міста чи села в сусіднє, а тим більше віддалене, знає, що
говорять там хоч і українською мовою, та все ж таки трохи якось по-
іншому, не так, як у його рідному селі чи місті. Та навіть сам процес
говоріння називають неодинаково в різних місцевостях України: в
однихговорять або говорат, вогорат, говореть, говорє, гварат,
говорут, в інших же жгомонять або гомонеть
, ще в іншихбайуть,
балакайуть, гадають, бесідують
Приїхав автобусомтак говорять усюди на Україні, і лише на
Закарпатті й, рідше, Гуцульщині скажуть прийшов з автобусом. Або й
такий приклад. На запитання своєї потіхи-маленького синочка чи
донечки, де в них узявся меншенький братик Петрусь чи сестричка
Оксанка, мама, яка живе
на центральній і лівобережній Україні,
жартуючи, відповість: приніс чорногýз або лелéка, на Поділлі
чорногýз або бóцюн, на правобережному Поліссібýсел, бýсень, на
Чернігівщині й лівобережній Київщинігáйстер, на батьківщині
О.П.Довженка біля Сосниціклéкотень, на Волині й Лемківщині
бóцюн, бóцян
, у Галчині, на Закарпатті й Буковинібýзьок, бýсько
(тут кажуть ще й весéлик), над Тисою на Закарпаттіґóвля
А буває й таке, що вживають одне й те саме слово, але розуміють
його по-іншому Приїхала подолянка в гості до своєї свекрухи-
галичанки. І дуже вже хотілось
сподобатись свекрусі, догодити їй.
Попросила якось свекруха невістку наварити на обід пирогів. Та, не
                32


                 Мова

Як парость виноградної лози,    У тому гомоні морськім. Немає
Плекайте мову. Пильно й       Мудріших, ніж народ, учителів;
ненастанно             У нього кожне слово – це перлина,
Політь бур’ян. Чистіша від     Це праця, це натхнення, це
сльози               людина.
Вона хай буде. Вірно і слухняно   Не бійтесь заглядати у словник:
Нехай вона щоразу служить      Це пишний яр, а не сумне
вам,                провалля;
Хоч і живе своїм живим       Збирайте, як розумний садівник,
життям.               Достиглий овоч у Грінченка й
Прислухайтесь, як океан співає   Даля.
–                  Не майте гніву до моїх порад
Народ говорить. І любов, і гнів   І не лінуйтесь доглядать свій сад.

                           Максим Рильский

         Діалектне розмаїття української мови
  Від Сяну й Бугу на заході до Сіверського Дінця на сході, від
Прип’яті на півночі до Чорного й Азовського морів на півдні живе
український народ. Кожен, хто коли-небудь хоч ненадовго виїжджав
із рідного міста чи села в сусіднє, а тим більше віддалене, знає, що
говорять там хоч і українською мовою, та все ж таки трохи якось по-
іншому, не так, як у його рідному селі чи місті. Та навіть сам процес
говоріння називають неодинаково в різних місцевостях України: в
одних – говорять або говорат, вогорат, говореть, говорє, гварат,
говорут, в інших же ж – гомонять або гомонеть, ще в інших – байуть,
балакайуть, гадають, бесідують
  Приїхав автобусом – так говорять усюди на Україні, і лише на
Закарпатті й, рідше, Гуцульщині скажуть прийшов з автобусом. Або й
такий приклад. На запитання своєї потіхи-маленького синочка чи
донечки, де в них узявся меншенький братик Петрусь чи сестричка
Оксанка, мама, яка живе на центральній і лівобережній Україні,
жартуючи, відповість: приніс чорногýз або лелéка, на Поділлі –
чорногýз або бóцюн, на правобережному Поліссі – бýсел, бýсень, на
Чернігівщині й лівобережній Київщині – гáйстер, на батьківщині
О.П.Довженка біля Сосниці – клéкотень, на Волині й Лемківщині –
бóцюн, бóцян, у Галчині, на Закарпатті й Буковині – бýзьок, бýсько
(тут кажуть ще й весéлик), над Тисою на Закарпатті – ґóвля
  А буває й таке, що вживають одне й те саме слово, але розуміють
його по-іншому   Приїхала подолянка в гості до своєї свекрухи-
галичанки. І дуже вже хотілось сподобатись свекрусі, догодити їй.
Попросила якось свекруха невістку наварити на обід пирогів. Та, не