Практический курс чешского языка. Начальный этап. Давыдова Е.В. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

9
Dneska bude dvacet stupňů tepla (mrazu).
Dnes je hezky (krásně)! To je krásně! To je horko!
V vaší zemi je rozmanitá přiroda.
Podívejte se na tu zelenou svěží trávu!
Pod těmi košatými stromy je dostatek stínu.
Pojďte, odpočineme si ve stínu toho stromu.
Na té louce rostou ale krásné pestré květiny.
Pojďme do lesa! Teď je podzim а v lese je mnoho hub.
Chodíte rád(a) na houby? Ne, já raději chodím na ryby.
Je příjemné posedět s udicí u řeky.
Co je to za říčku? Jsou v téhle říčce pstruzi?
Mám rád hezké výhledy do kraje. Z téhle hory je krásný výhled.
Slyšíte, jak zpívají ptáci?
Řekněte mi, prosím vás, to jsou ovocné stromy? To jsou ozdobné keře.
Osobní údaje
Jméno a příjmě
Dívčí jméno (jméno otce, jméno matky)
Datum narození
Místo narození
Stáří
Země
Státní příslušnost
Náboženství (pravoslavné, římskokatolické, řeckokatolické, protestantské,
židovské, muslimské, bez vyznání)
Bydliště (trvalé, přechodné)
Stav (ženatý – vdaná, svobodný – svobodná, rozvedený – rozvedená,
vdovec – vdova)
Pas číslo...
Průkaz totožnosti
Vydán (kde, kdy, kým)
Platný do...
Vy jste Angličan? Ne, jsem Rus. Jaké jste národnosti?
Můj manžel je Francouz (Rakušan, Albánec, Angličan, Bělorus, Bulhar,
Maďar, Řek, Ind, Španěl, Ital, Číňan, Kubánec...).
Je rodem Bělorus.
Má ruskou státní příslušnost.
Kde (Kdy) jste se narodil(а)?
Narodil(a) jsem se v Rusku (ve městě, ve vsi, v roce, рátého května).
Kolik je vám let?
Je mi... Je mu (jí) osmnáct let. Je (ne)zletilý.
Bude mi příští měsíc třicet. To bych vám neřekl.
10
Vypadáte mladší. Hádal bych vám dvacet.
Ten (ta) je dospělý(á) (mladý, starší, plnoletý, starý).
Je mu (jí) přes padesát. Ještě mu (jí) není padesát.
Je to starší pán (starší dáma). Je středního věku.
Je o pět let starší (mladší) než já.
Jsme stejně staří.
Fyzický vzhled
Je to sympatický člověk.
Je velký (malý, střední) postavy. Má hezkou postavu.
Je silný (zavalitý, hubený, štíhlý).
Má modré oči.
Má světlé (kaštanové, černé, zrzavé, šedivé, prošedivělé) vlasy.
Je holohlavý. Nosí plnovous (knírek).
Charakterové vlastnosti
zdvořilý – nezdvořilý
veselý – smutný
vychovaný – nevychovaný
hloupý – moudrý, rozumný, chytrý, zvědavý
hodný – zlý
líný – pracovitý, pilný
roztomilý, milý, přívětivý
vzdělaný – nevzdělaný
čestný – nepoctivý
opatrný
svědomitý, pořádný – nepořádný
zásadový, tvrdohlavý – neteč
tichý, skromný – nervózní, charakterní, domýšlivý
ctižádostivý
Rodina
Jste ženatý (vdaná)? Ano. už deset let.
Máte děti? Máme syna a dceru.
Kolik let je vašemu (staršímu, mladšímu) synovi? vaší (starší, mladší)
dceři?
Žijí ještě vaši rodiče? Matka je ještě naživu, otec zemřel před pěti lety.
Máte sourozence? Mám bratra a sestru.
Bratr je svobodný. Sestra je zasnoubená.
Jsem ženat (vdaná). Jsem rozvedený (rozvedená). Jsem vdovec (vdova).
Máte snoubence (snoubenku)?
Mám snoubence (snoubenku).
Máte velkou rodinu?
   Dneska bude dvacet stupňů tepla (mrazu).                       Vypadáte mladší. Hádal bych vám dvacet.
   Dnes je hezky (krásně)! To je krásně! To je horko!                  Ten (ta) je dospělý(á) (mladý, starší, plnoletý, starý).
                                              Je mu (jí) přes padesát. Ještě mu (jí) není padesát.
   V vaší zemi je rozmanitá přiroda.                          Je to starší pán (starší dáma). Je středního věku.
   Podívejte se na tu zelenou svěží trávu!                       Je o pět let starší (mladší) než já.
   Pod těmi košatými stromy je dostatek stínu.                     Jsme stejně staří.
   Pojďte, odpočineme si ve stínu toho stromu.
   Na té louce rostou ale krásné pestré květiny.                                    Fyzický vzhled
   Pojďme do lesa! Teď je podzim а v lese je mnoho hub.                 Je to sympatický člověk.
   Chodíte rád(a) na houby? Ne, já raději chodím na ryby.                Je velký (malý, střední) postavy. Má hezkou postavu.
   Je příjemné posedět s udicí u řeky.                         Je silný (zavalitý, hubený, štíhlý).
   Co je to za říčku? Jsou v téhle říčce pstruzi?                    Má modré oči.
   Mám rád hezké výhledy do kraje. Z téhle hory je krásný výhled.            Má světlé (kaštanové, černé, zrzavé, šedivé, prošedivělé) vlasy.
   Slyšíte, jak zpívají ptáci?                             Je holohlavý. Nosí plnovous (knírek).
   Řekněte mi, prosím vás, to jsou ovocné stromy? To jsou ozdobné keře.
                                                          Charakterové vlastnosti
                  Osobní údaje                      zdvořilý – nezdvořilý
   Jméno a příjmění                                   veselý – smutný
   Dívčí jméno (jméno otce, jméno matky)                        vychovaný – nevychovaný
   Datum narození                                    hloupý – moudrý, rozumný, chytrý, zvědavý
   Místo narození                                    hodný – zlý
   Stáří                                        líný – pracovitý, pilný
   Země                                         roztomilý, milý, přívětivý
   Státní příslušnost                                  vzdělaný – nevzdělaný
   Náboženství (pravoslavné, římskokatolické, řeckokatolické, protestantské,      čestný – nepoctivý
židovské, muslimské, bez vyznání)                             opatrný
   Bydliště (trvalé, přechodné)                             svědomitý, pořádný – nepořádný
   Stav (ženatý – vdaná, svobodný – svobodná, rozvedený – rozvedená,          zásadový, tvrdohlavý – netečný
vdovec – vdova)                                      tichý, skromný – nervózní, charakterní, domýšlivý
   Pas číslo...                                     ctižádostivý
   Průkaz totožnosti
   Vydán (kde, kdy, kým)                                                 Rodina
   Platný do...                                     Jste ženatý (vdaná)? Ano. už deset let.
   Vy jste Angličan? Ne, jsem Rus. Jaké jste národnosti?                Máte děti? Máme syna a dceru.
   Můj manžel je Francouz (Rakušan, Albánec, Angličan, Bělorus, Bulhar,         Kolik let je vašemu (staršímu, mladšímu) synovi? vaší (starší, mladší)
Maďar, Řek, Ind, Španěl, Ital, Číňan, Kubánec...).                dceři?
   Je rodem Bělorus.                                  Žijí ještě vaši rodiče? Matka je ještě naživu, otec zemřel před pěti lety.
   Má ruskou státní příslušnost.                            Máte sourozence? Mám bratra a sestru.
   Kde (Kdy) jste se narodil(а)?                            Bratr je svobodný. Sestra je zasnoubená.
   Narodil(a) jsem se v Rusku (ve městě, ve vsi, v roce, рátého května).        Jsem ženat (vdaná). Jsem rozvedený (rozvedená). Jsem vdovec (vdova).
   Kolik je vám let?                                  Máte snoubence (snoubenku)?
   Je mi... Je mu (jí) osmnáct let. Je (ne)zletilý.                   Mám snoubence (snoubenku).
   Bude mi příští měsíc třicet. To bych vám neřekl.                   Máte velkou rodinu?
                    9                                           10